Cennik

Jakie czynności wykonujemy ?

Często osobom mającym kontakt z biurami nieruchomości po raz pierwszy, praca wykonywana przez pośredników wydaje się bardzo prosta, a pieniądze szybko zarobione. Czy tak jest w rzeczywistości ? Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, jednak wynika to głównie z małej świadomości klientów na temat zakresu działań wykonywanych przez pośrednika. Pracownicy agencji rzadko o tym mówią, a klient zwykle się spieszy i ma mało czasu, warto zatrzymać się jednak na chwilę i wiedzieć co zamawiamy i czego możemy wymagać. Poniżej przedstawiamy tylko ogólny zarys czynności wykonywanych w ramach usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

Cennik

I. PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

Sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego

 • identyfikacja właściciela / współwłaścicieli
 • zapoznanie się z dokumentacją własnościową
 • wstępna kontrola zgodności co do zapisów w aktualnych rejestrach urzędowych
 • sprawdzenie ewentualnych obciążeń służebnościami, hipotekami i innymi uwarunkowaniami
 • sprawdzenie ewentualnych zadłużeń wobec banków, dostawców mediów, podatków, opłat
 • określenie koniecznych dokumentów potrzebnych do zbycia, ewentualna pomoc w regulacji stanu prawnego

Doradztwo dotyczące procesu obrotu nieruchomościami

 • określenie realnej możliwej do uzyskania ceny sprzedaży wynajmu nieruchomości lub ich części na podstawie panujących trendów i sytuacji rynkowej, oraz na podstawie porównania cen transakcyjnych w najbliższym rejonie
 • przedstawienie możliwych wariantów sprzedaży, przedstawienie wad i zalet
 • Zamówienie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – podpisanie umowy
 • określenie oferowanej/wywoławczej ceny nieruchomości
 • określenie czasu i terminu możliwej sprzedaży nieruchomości
 • zakresu obowiązków i czynności wykonywanych przez pośrednika, wysokości wynagrodzenia – pomoc w zdobyciu, odtworzeniu dokumentów własnościowych
 • zinwentaryzowanie obiektu w terenie, podczas oględzin nieruchomości
 • możliwość organizacji podziału działki, pomiarów geodezyjnych, rozgraniczeń
 • sporządzenie opisu nieruchomości na podstawie obserwacji, rozmów; określenie wad i zalet potencjalnej oferty
 • sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
 • możliwość przekazania kluczy do nieruchomości

II. OFEROWANIE NIERUCHOMOŚCI

Określenie sposobu reklamy – promocji nieruchomości

Opracowanie oferty

 • określenie sposobów i formy reklamy nieruchomości
 • sporządzenie opisu nieruchomości, otoczenia, obróbka graficzna zdjęć
 • zamówienie miejsc reklamowych w różnych mediach
 • wykonanie materiałów reklamowych
 • publikacja, ogłaszanie nieruchomości
 • przekazanie informacji biurom stowarzyszonym w BCK, PFRN

Obsługa klientów popytowych – poszukujących nieruchomości

 • udzielanie informacji ustnych, telefonicznych, pisemnych
 • ocena wiarygodności zainteresowanego i jego możliwości finansowych
 • wyjazdy w teren – prezentacje nieruchomości
 • aranżowanie spotkań
 • przedstawienie możliwości kredytowych, przedstawienie ofert banków
 • wyjaśnienie możliwości i formy nabycia praw do nieruchomości
 • negocjacje, określenie warunków i sposobu nabycia, zabezpieczeń, pomoc w nawiązaniu porozumienia

III. ZBYCIE / WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI

Umowy

 • protokół uzgodnień
 • zgromadzenie potrzebnych dokumentów
 • pomoc w ustaleniu warunków umowy (umowa przedwstępna, warunkowa, przyrzeczenia)
 • rezerwacja terminu w kancelarii notarialnej, omówienie sprzedaży nieruchomości z notariuszem
 • uczestnictwo przy sporządzaniu umowy notarialnej, dopilnowanie ustalonych warunków

Przekazanie nieruchomości

 • przekazanie nieruchomości nowemu właścicielowi, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego
 • pomoc w organizacji rozliczenia transakcji
 • pomoc w organizacji spłaty zadłużeń zbywanej nieruchomości
 • przepisanie umów na dostawę mediów

Przedstawiony powyżej schemat zakresu działań pośrednika jest ogólnym zarysem wykonywanej pracy, lista czynności różni się w zależności do rodzaju nieruchomości i transakcji. Nieco inne czynności wykonywane są przy sprzedaży działki gruntu, domu, a inne przy wynajmie mieszkania, lokalu handlowego czy magazynu. Dlatego w pracy pośrednika niezbędne jest indywidualne podejście do każdego realizowanego zadania.

Baza danych ksiąg wieczystych

Aktualności

Notatnik

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

Kontakt do biura

a.pawlowska@nieruchomosci-sukces.pl

+48 733 110 063