Wycena nieruchomości

Sporządzamy wyceny wszystkich typów nieruchomości, w szczególności:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy)
 • nieruchomości zabudowanych (domy mieszkalne, budynki gospodarcze)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • obiektów komercyjnych i przedsiębiorstw
 • ograniczonych praw rzeczowych (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo  do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej)


Ponadto wykonujemy opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego:

 • opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnych inwestorów
 • analizy rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji
 • analizy stanu prawnego nieruchomości
 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • analizy finansowe, doradztwo inwestycyjne i prognozy

Wycena nieruchomości sporządzana jest dla ściśle określonego celu, dlatego jest on podany w każdym operacie szacunkowym i jedynie do niego operat może zostać wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający.

 

Najczęściej występujące cele wyceny:

 

 • oszacowanie wartości do celów sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytu,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ustalenie wartości aportu,
 • zniesienie współwłasności,
 • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • na potrzeby skarbowo-podatkowe,
 • na potrzeby sprawozdań finansowych,
 • ustalenie opłaty adiacenckiej,
 • ustalenie opłaty planistycznej,
 • podział nieruchomości,
 • wykup mieszkania spółdzielczego,
 • ustalenie wysokości odszkodowania,
 • oddanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 • inne

 

CENNIK

Cena za usługę wyceny nieruchomości każdorazowo ustalana jest indywidualnie, zależnie od charakteru, rodzaju i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny, kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego przy sporządzaniu operatu szacunkowego (dojazdy, opłaty, koszty przygotowania materiałów źródłowych), nakładu pracy i terminu wykonania zlecenia.

 

Podstawowe usługi

  1.  

 Wycena lokalu mieszkalnego

 od 400 zł netto (492 zł brutto)    

  2.  

 Wycena lokalu komercyjnego

 od 700 zł netto (861 zł brutto)   

  3.  

 Wycena nieruchomości niezabudowanej

 od 400 zł netto (492 zł brutto)   

  4.  

 Wycena nieruchomości zabudowanej

 od 700 zł netto (861 zł brutto)   

  5.  

 Wycena działki z domem w trakcie budowy

 od 900 zł netto (1107 zł brutto)    

  6.  

 Wycena pozostałych nieruchomości

 cena ustalana indywidualnie       

  7.  

 Doradztwo

 od 200 zł netto (246 zł brutto)     

 

W przypadkach szczególnych jesteśmy w stanie wykonać operat szacunkowy nawet w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zlecenia, dlatego jeśli termin usługi jest dla Ciebie priorytetem, to skontaktuj się z nami. W przypadku tzw. szybkich wycen do powyższych cen dodatkowo doliczamy ustaloną z Klientem opłatę za usługę ekspresową.


 TERMINOLOGIA

Najważniejsza terminologia używana na rynku nieruchomości, zarówno w procesie szacowania nieruchomości, zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również wszelkich form doradztwa i analiz.

 

NIERUCHOMOŚĆ - zgodnie z Kodeksem Cywilnym nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

 

OPERAT SZACUNKOWY - dokument stanowiący pisemną autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny, uwzględniający założenia oraz warunki ograniczające, stanowiące podstawy wyceny, zawierający istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI - postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości

 

WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI - najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeń, że strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, a także upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy

Baza danych ksiąg wieczystych

Aktualności

Notatnik

Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.

Kontakt do biura

a.pawlowska@nieruchomosci-sukces.pl

+48 733 110 063